บริการของเรา

บริการขนส่งทางเรือ (Sea Freight Service)

  • แบบ FCL (FULL CONTAINER LOAD) คือ ส่งออกที่บรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการส่งออกแบบ CFS และ CY แบบเต็มตู้มีทั้ง ขนาด ตู้สั้น (20’DC) , ตู้ยาว (40’DC) , ตู้ยาวไฮคิว (40’HQ) ตู้ประเภทนี้นิยมใช้ขนสินค้าทั่วไป ตามขนาดและปริมาณของสินค้าให้แต่ละครั้งที่ลูกค้า จะเหมาตู้ขนส่งจากต้นทาง มาปลายทาง และสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้า เพียงผู้เจ้าเดี่ยวและจะมีตู้แบบพิเศษด้วย เช่น Open top / 20’Feefer และ 40’feefer เป็นต้น
  • แบบ LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) คือ การส่งออกที่บรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการส่งออกแบบ CFS เท่านั้นสำหรับการขนสินค้าที่มีจำนวนน้อย เพื่อประหยัดค่าระวางเรือ

บริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight service)

การส่งสินค้าที่มีจำนวน มากหรือน้อยตามความต้องการของลูกค้า แต่โดนส่วนใหญ่ ลูกค้าที่นิยม ส่งสินค้าทางอากาศก็เพื่อขายสินค้าไปยังผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด ตามความต้องการของลูกค้าปลายทาง มักจะจัดประเภทของสินค้าดั้งต่อไปนี้
  • General Cargo ได้แก่ สินค้าทีต้องการนำเข้าหรือสงออกทั่วไป
  • Special Cargo ได้แก่ สัตว์มีชีวิต , ของมีค่า , สินค้าอันตราย , ของที่มีน้ำหนักมาก , ผักผลไม้

บริการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs clearance)

บริการดำเนินพิธีการกรมศุลกากร สำหรับ นำเข้า และ ส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎกรมศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรามีทีมที่มีประสบการณ์ในการใช้สิทธิพิเศษ BOI FTA และ ATIGA ทั้งศุลกากรขาเข้าและขาออก ตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร ตลอดจนการเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงตามกำหนดเวลา

บริการการขนส่งระหว่างประเทศทางรถ

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และ แบบข้ามแดนไปยังประเทศเพือนบ้าน เช่น มาเลเชีย ลาว กัมพูชา พม่า

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Logistics

  • ทำ form ต่างๆ เช่น FORM E , FORM D , FORM AK , FORM C/O
  • จัดเก็บสินค้า และ กระจายสินค้า ทำสต๊อก แบบธรรมดา และ เขตปลอดอากร
  • บริการ Re-pack สินค้าเพื่อปกกัน สินค้าเสียก่อนถึงมือผู้รับ
  • บริการฆ่าเชื้อรมยา ไม้ก่อนส่งออก ตามกฎของแต่ล่ะประเทศ
  • แพ็คกิ้ง บรรจุกล่อง บรรจุลัง รับบรรจุกล่อง บรรจุห่อ ตีลัง พาเลท